Driepikkel

Driepikkel

De driepikkel

Bij een driepikkel gebruiken we een andere soort van sjorring, de achtsorring genaamd. De
naam van deze sjorring heeft te danken aan zijn uiterlijk, je vormt ‘achten’ bij het leggen van
deze sjorring. Het voordeel van een driepikkel is dat je geen sjorbalken in de grond hoeft te
slaan. Je kan je constructie dus gewoon op de grond zetten en eventueel verplaatsen.
Hoe maak je deze sjorring?
Leg de drie sjorbalken voor je gaat beginnen naast elkaar. Of je de onderkant van de balken
gelijk legt, hangt af van het soort driepikkel dat je wilt maken:
1. Bij de normale opstelling van een driepikkel liggen de balken met de onderkant gelijk.
2. De opstelling met één paal loodrecht.
3. De opstelling met twee palen haaks op de constructie. Deze opstelling is ideaal voor
een constructie zoals bij een eetshelter, omdat je hier een nokbalk hebt die dezelfde
lengte heeft als de balken die je gebruikt om het tafelblad en de banken te maken.

Leg de balken naast elkaar, met de onderkanten zoals hoger beschreven. Als je een
hulppaaltje onder de balken legt, krijg je meer ruimte om de sjorring te maken. Begin met
een timmermanssteek om één van de buitenste palen te leggen. Let er hierbij op dat je touw
recht uit het oog vertrekt.

Sla vervolgens het touw afwisselend over en onder de balken heen en
werk ‘naar boven toe’. Dat is het gemakkelijkst, omdat je het touw dan
tussen de balken kunt leggen. Als je naar onder toe werkt, moet je telkens
het hele touw tussen de balken door trekken.
Leg om iedere balk drie slagen, de timmermanssteek niet meegeteld.

Begin daarna te woelen en leg de slagen mooi naast elkaar tot er tussen
de balken geen plaats meer is om nog een woeling bij te leggen. Er is dus
geen vast aantal woelingen bij deze sjorring. Doe dit tweemaal tussen de
palen, eindig de sjorring met een mastworp op een buitenste paal maar
niet de paal waarop je bent begonnen.

Als je bij het rechtzetten van de driepikkel merkt dat de sjorring te los is,
wat er niet noodzakelijk op wijst dat de sjorring slecht is, sjor er dan drie
horizontale verstevigingbalkjes tussen. Daardoor krijg je vier driehoeken,
wat de driepikkel ongelofelijk stevig maakt.