Wetten

Wetten

Overzicht van de wetten

Kapoenen

De kapoenen hebben geen wet! Ze roepen tijdens de formatie wel allen te samen: ‘Kapoenen – Hand in Hand’

Welpen

Een welp volgt de oude wolf.
Een welp is moedig en houdt het vol.

Wolven

Wij zijn allen wolven.
Wij zijn bereid te leren.
Elkaar te helpen.
Wij, wolven, zijn verdraagzaam.

Jojo’s

Ik ben een jonggiver.
Samen wagen wij het avontuur.
Wij respecteren het waardevolle.
Wij willen winnen, maar kunnen verliezen.
Iets bereiken doen wij samen.

Givers

Een giver is een vrijwilliger.
Een giver is gebonden door zijn eigen discipline.
Geen uitvlucht voor een giver, ontrouw of onnauwkeurigheid op zijn post.
Een giver verwacht niet dat een ander het werk in zijn plaats zal doen.

Vt’s+ Leiding

Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen.
Een scout is trouw aan God, kerk, koning en vaderland.
Een scout heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen.
Een scout is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.
Een scout is hoffelijk.
Een scout leeft met open oog in gods natuur.
Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen.
Een scout glimlacht en zingt onder alle moeilijkheden.
Een scout is sober en spaarzaam.
Een scout is rein in gedachten, woorden en daden.