Oudscouts

Oudscouts

Oudscouts

oudscouts-manneke-mini

Dit is een groepje ex-Parsivallers die het scoutsleven nooit helemaal hebben kunnen los laten. Het kind in hen verlangt nog altijd naar avontuurlijke activiteiten. Zij organiseren elk jaar een aantal activiteiten waaraan iedereen mag deelnemen die ooit bij Parsival is geweest..

Contact

Website oud-scouts parsival

Wet

Een scout is fier en op zijn eer te vertrouwen.
Een scout is trouw aan God, kerk, koning en vaderland.
Een scout heeft tot plicht zich nuttig te maken en anderen te helpen.
Een scout is een vriend voor allen en een broeder voor ieder ander scout.
Een scout is hoffelijk.
Een scout leeft met open oog in gods natuur.
Een scout kan zonder tegenspreken gehoorzamen.
Een scout glimlacht en zingt onder alle moeilijkheden.
Een scout is sober en spaarzaam.
Een scout is rein in gedachten, woorden en daden.