Het financiële plaatje

Het financiële plaatje

Ons totale project wordt geraamd op € 550 000.  Dat is niet niks, maar met een achterban als de onze, zagen we het zitten en zijn we de uitdaging aangegaan.

HOE BETALEN DE SCOUTS DIT ALLEMAAL ?

Gelukkig hadden we de bui al een aantal jaren geleden zien hangen en hebben we mede door jullie steun flink kunnen sparen voor dit project.
Maar er blijft nog een lange weg te gaan.  Ondanks al onze eigen middelen, en de subsidies van de gemeente (87.500 Eur)
missen we vandaag nog heel wat centjes om de bouw helemaal te finaliseren. Daarbij komt dat we de volgende 20 jaar ook de renteloze lening van 125.000 Eur, toegestaan door de gemeente moeten terugbetalen.
Schematisch ziet het er zo uit:Uitgaande van een totale kostprijs van 550.000 Eur zijn we nog op zoek naar 25.000 Eur op korte termijn.  Rekening houdende met de terugbetaling van de lening moeten we de komende 20 jaar nog 150.000 Eur vinden.