Structuur

Structuur

Korte geschiedenis

In 1939 werden de Graalridders opgericht in Mechelen. Na bijna 35 jaar werd in 1973 besloten door enkele Graalridders om een nieuwe scoutsgroep op te richten. Ze besloten de groep een naam te geven die verwees naar hun ‘oude’ groep en zo werd onze groep Parsival (één van de graalridders) geboren.
In hetzelfde jaar verenigde de twee verbonden VVKS (Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts) en VVKM (Vlaams Verbond voor Katholieke Meisjesgidsen) tot VVKSM (Vlaams Verbond voor Katholieke Scouts en Meisjesgidsen). Door deze vereniging koos Parsival ervoor om bij de eerste in Vlaanderen een gemengde scoutsgroep te worden.
Uiteindelijk werd VVKSM omgevormd tot het huidige verbond Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Algemene Structuur Parsival

Parsival wordt – gelukkig maar – gesteund door allerlei ‘nevenwerkingen’, en omdat deze niet altijd door iedereen gekend zijn, hebben we het hele parsival gebeuren in volgend overzicht gegoten …

structuur_parsival

 

Leden/Leiding

Laten we maar beginnen bij het begin, namelijk het meest essentiële… onze scoutsleden. Kinderen kunnen lid worden indien ze vóór 31 december van het lopende werkjaar zes worden (vanaf 1ste leerjaar dus).
De activiteiten zijn verschillend per leeftijdsgroep (=TAK): Kapoenen (6-8 jaar), Welpen (8-10 jaar), Wolven (10-12 jaar), JongGivers (12-14 jaar), Givers (14-17 jaar) en VT’s (17 jaar).
De leidingsploeg zelf bestaat uit een aantal gemotiveerde jongelui (vanaf 17-18 jaar) zonder wiens vrijwillige inzet een scoutsgroep niet mogelijk is. Deze jeugd steekt met andere woorden vergaderingen ineen voor iets jongere jeugd, ferm hé !?!

De leiding is verdeeld onder de verschillende takken. Elke tak heeft zo zijn eigen vaste leidersgroepje. Van deze takleiding is er voor elke tak één takleider (groene schouderlinten – de andere rode linten). Zij komen geregeld samen – de zogenaamde takraad – om de vergaderingen voor te bereiden, te evalueren, …

Ongeveer 1 keer per maand komt alle leiding bijeen op een groepsraad om te praten over dingen die de hele groep aangaan (groepsactiviteiten, afspraken, financiën, …). Deze wordt voorbereid door onze groepsploeg met als voorzitter de groepsleider (witte linten) natuurlijk.

Parsival-achterban

Parsival heeft ook een groepscomité, samengesteld uit een aantal oud-scouts en enkele ouders van leden. Dit comité vervult een nuttige rol in het ondersteunen van onze groep. Zij helpen bij diverse activiteiten die georganiseerd worden door de groep (Parsival Knalt, het Mosselfeest, …). Het groepscomité mengt zich echter niet in de eigen koers die de groep vaart!

Natuurlijk kunnen we o.a. voor deze activiteiten ook rekenen op onze Oud-Scouts, die trouwens nog een eigen werking hebben, en een hoop sympathisanten (bijv. chauffeurs, helpers op activiteiten, …).

Parsival Nationaal

Parsival is verder als groep lid van het Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze overkoepelende scoutsorganisatie – dat nog zo’n 650 andere groepen, oftewel zo’n 70.000 leden omvat – bepaalt het algemeen beleid van scouting binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen en regelt algemene zaken zoals de verzekeringen.

Tussen de scoutsgroepen en Scouts en Gidsen Vlaanderen zijn er twee tussenschakels, de districten en de gouwen.
Zo behoort Parsival, samen met de andere groepen uit het Mechelse en de enige in SKW, bij het district Dijle. Geregeld komen de verschillende groepsploegen bijeen op een districtsraad (voorgezeten door de District Commisaris). Binnen het district worden (tak)activiteiten georganiseerd waar de geïnteresseerde groepen kunnen aan deelnemen (en mee moeten in elkaar steken).
Enkele districten samen vormen een gouw. Parsival hoort met zijn district bij gouw Opsinjoor.

Aan de hand van deze organisatie kunnen we ook het groepsnummer van Parsival, namelijk A3403G, uitleggen.

A   : De provincie Antwperen
3   : Gouw Opsinjoor
4   : 4de district van Opsinjoor nl. Dijle
03 : 3de groep van Dijle
G  : Gemengd

Parsival 3de Mechelen van … Sint-Katelijne-Waver !?!

Naast scoutscontacten moet Parsival natuurlijk ook zien te functioneren in Sint-Katelijne-Waver zelf. Daarom woont de groepsploeg ook de jeugdraad van SKW bij (handig bijv. voor subsidies, werken aan het lokaal, activiteiten in de gemeente, …).
En die 3de Mechelen dan ? … Wel die titel dateert nog van onze voorlopers, de Graalridders, waardoor wij nog steeds bij (het district van) Mechelen horen, vandaar !

Natuurlijk is dit maar een beperkt overzicht, maar hopelijk heb je toch een beter zicht wat er allemaal in en rond onze groep gaande is.