Koop een steen

Koop een steen

Wij kunnen dit project deels financieren met Uw fiscaal aftrekbare steun.  Voor elke gift (boven de 40 Eur krijgt U maar liefst tot 45% terug via Uw belastingsaangifte !!!
DUS …

VANDAAG KAN U EEN SYMBOLISCHE BOUWSTEEN KOPEN: PRIJS = 50 EUR

Via een fiscaal attest krijgt U 22,5 Eur terug !!!
1 steen = 27,5 Eur kostprijs voor U en 50 Eur opbrengst voor Parsival.
2 stenen = 55 Eur kostprijs voor U en 100 Eur opbrengst voor Parsival.
Met deze symbolische stenen bouwen we een muur op onze website, telkens met vermelding van Uw sponsornaam. Vermeld deze dus zeker (tenzij je anoniem wil doneren, wat natuurlijk ook kan) op het invulformulier onderaan deze pagina.
Een gift voor einde december (op onze rekening) bezorgt U een onmiddellijk voordeel in 2018 op !!!

HOE BEZORG IK HET GELD AAN PARSIVAL ?

Door een overschrijving op rekeningnummer BE55 4096 5041 4144 op naam van Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW met vermelding van ons projectnummer: BVG 5-356 PARSIVAL.
De vermelding van dit projectnummer is zeer belangrijk, anders worden de giften niet naar ons doorgestort !
Het fiscaal attest wordt automatisch opgemaakt op naam en adres verbonden aan de rekening vanwaar de overschrijving gebeurt. Scouts en Gidsen Vlaanderen geeft deze informatie ook door aan de Adminsitratie der Belastingen, zodat Uw gift automatisch verwerkt wordt in tax-on-web !
Indien U dus een elektronische aangifte doet, of een vooraf ingevulde aangifte krijgt, hoeft U dus niets te doen !!!  Meer info vindt u hier.

INVULFORMULIER